ЕЛЕНОВО СТОПАНСТВО...

ЕЛЕНОВО СТОПАНСТВО Разстоянието до Хотелски Комплекс MG е 32 км., На брега на язовир "Студен Кладенец" е разположено еленовото стопанство на базата, едно от най-добрите дивечовъдни стопанства в България.

На площ от няколко хиляди декара живеят стотици благородни елени, сърни, диви прасета и елени-лопатари. Река Върбица е богата на черна мряна, скобар и речен кефал.

Във водите на язовир "Студен кладенец" са улавяни рекордни екземпляри от най-големия речен хищник — сомът.


контакти:

тел: +359 886 337 783
E-mail: info@hijatamg.com