МОНЯК...

В община Кърджали е и крепостта "Моняк"/"Мнеакос"/, край с. Широко поле, която е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите. Намира се на 26км. от хотела. Средновековната крепост "Моняк" (Мнеакос) край с. Широко поле се намира на 4 км източно от Кърджали, със защитена площ над 50 дка. Състои се от две части.

Външната крепостна стена опасва хълма плътно от север. В западната част е разположен входът, с по една кула от двете страни. Северната е плътен трапецовиден бастион, а южната е била на няколко етажа, запазена днес на височина до 7.80 м. Стената продължава на юг, следвайки очертанията на терена, и достига до непроходим скален отвес с височина над 50 м.контакти:

тел: +359 886 337 783
E-mail: info@hijatamg.com