СВЕТИ ДУХ...

Параклисът "Свети дух" е разположен в лесопарк "Момчил юнак". Намира се на 150м. от хотела. Възстановен е през 1996 г. върху основите на стар параклис, с даренията на местни християни и мюсюлмани. Всяка година на едноименния празник на това място се провежда общоградски събор, който събира гости от цялата област.
контакти:

тел: +359 886 337 783
E-mail: info@hijatamg.com