СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ...

Разстоянието до Хотелски Комплекс MG е 32 км. Язовир "Студен кладенец" предлага изключителни панорамни гледки, причудливи скали с гнездящи грабливи птици и пищна растителност. Язовирът започва в края на град Кърджали и завършва със стената при село Студен кладенец.

Преминава покрай защитените местности "Средна Арда", "Юмрук скала" и "Големият сипей", редуващи се по левия му бряг и съхраняващи богато биоразнообразие от европейско значение.

На южния бряг на язовира се намира дивечовъден участък "Студен кладенец", атрактивен с екотуристическите услуги, които се предлагат извън ловния сезон – каякинг, разходка с моторна лодка, фотосафари и др.

В рамките на участъка е и единственият резерват в Източните Родопи "Вълчи дол", както и Бойник планина, разкриваща прекрасни гледки към язовира и околните хълмове. Маркирани екопътеки опасват язовира по двата му бряга и водят туристите до различни места според техните интереси. В язовира се предлага също и спортен риболов.
контакти:

тел: +359 886 337 783
E-mail: info@hijatamg.com